Υπερηχογραφήματα

Μάθετε για τις ενδείξεις, την διαδικασία και τα αποτελέσματα…

Ανάπτυξη με την μέθοδο Doppler

Με το Υπερηχογράφημα Ανάπτυξης-Doppler διαπιστώνεται η φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου και ελέγχεται η σωστή τροφοδοσία από τον πλακούντα. Παράλληλα, ελέγχεται το βιοφυσικό προφίλ (μεταβολική κατάσταση).  Με αυτό τον τρόπο εξακριβώνεται η πορεία του εμβρύου μέχρι εκείνη τη στιγμή και προβλέπεται η μελλοντική ενδομήτρια ανάπτυξή του. Το υπερηχογράφημα ανάπτυξης διενεργείται από την 28η εβδομάδα έως και τον τοκετό.

Skillful sonographer using ultrasound machine at work

Ενδείξεις

Το υπερηχογράφημα Ανάπτυξης-Doppler ενδείκνυται για όλες τις κυήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν καταστάσεις που το υποδεικνύουν ως υποχρεωτικό. Αυτές είναι:

 • Χαμηλά επίπεδα PAPP-A κατά την εξέταση της αυχενικής διαφάνειας
 • Αυξημένες αντιστάσεις στις μητριαίες αρτηρίες, στο υπερηχογράφημα Β’ Επιπέδου
 • Πολύδυμες κυήσεις
 • Υπέρταση κύησης (προεκλαμψία) στην παρούσα εγκυμοσύνη
 • Ελάττωση του ρυθμού ανάπτυξης του εμβρύου στην παρούσα εγκυμοσύνη
 • Παράταση κύησης
 • Παθήσεις της μητέρας (προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, ερυθυματώδης λύκος, θρομβοφιλία, κ.ά.)
 • Προηγούμενη κύηση με επιβραδυνόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη (IUGR) ή προεκλαμψία
 • Προγεννητική λοίμωξη (ερυθράς, coxsackie κ.ά.)
 • Εντοπισμός σοβαρής ανωμαλίας στο υπερηχογράφημα Β’ Επιπέδου
 • Χρωμοσωμική ανωμαλία εμβρύου
 • Ύπαρξη αυτοάνοσων αντισωμάτων (Anti-La, Anti-Ro) ή ρέζους (Rh) ανοσοποίησης

Διαδικασία

Αρχικά, με υπερηχογραφικές βιομετρικές μετρήσεις, γίνεται ο έλεγχος ανάπτυξης βάσει του μεγέθους του εμβρύου. Συγκεκριμένα, αξιολογείται το μέγεθος του κρανίου, του κορμού και των άκρων. Στη συνέχεια, οι τιμές αυτές συγκρίνονται με το φυσιολογικό εύρος της κάθε μέτρησης, ανάλογα με την ηλικία κύησης.  Ακόμη, αξιολογείται το βάρος του εμβρύου, το οποίο υπολογίζεται με ειδικούς αλγορίθμους.

Με την μέθοδο Doppler έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αιματική ροή σε διάφορα αγγεία, είτε της μητέρας είτε του εμβρύου.  Η υπερηχογραφία Doppler έχει αποδειχτεί ευαίσθητη μέθοδος αξιολόγησης της μεταβολικής κατάστασης του εμβρύου, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Βάσει της αιματικής ροής στις μητριαίες αρτηρίες, ελέγχεται και η μητριαιο-πλακουντική κυκλοφορία. Η αιμοδυναμική κατάσταση του εμβρύου εκτιμάται με τον έλεγχο της αιματικής ροής στην ομφαλική αρτηρία, στη μέση εγκεφαλική αρτηρία και στο φλεβώδη πόρο.

Σε περίπτωση προχωρημένης ηλικίας κύησης, το υπερηχογράφημα ανάπτυξης έχει μειωμένη ευαισθησία στην ανίχνευση ανατομικών ανωμαλιών. Παρόλα αυτά, μας παρέχει πληροφορίες για την περαιτέρω εξέλιξη της κύησης ενώ μπορεί να ανιχνεύσει και να αποτρέψει δυσμενείς καταστάσεις, όπως τον ενδομήτριο θάνατο του εμβρύου.

Εφόσον το έμβρυο έχει την κατάλληλη θέση, γίνεται απεικόνισή του με τη μέθοδο της τρισδιάστατης (3D) υπερηχογραφίας.

Τέλος, παίρνετε ένα φάκελο που περιλαμβάνει μία αναφορά και φωτογραφίες από όσα έχουμε ελέγξει (φωτογραφίες ανατομίας και 3D) καθώς, επίσης, και όλη την εξέταση  καταγεγραμμένη σε DVD, ώστε να μπορείτε να  τη δείτε όσες φορές θέλετε.