Υπερηχογραφήματα

Μάθετε για τις ενδείξεις, την διαδικασία και τα αποτελέσματα…

Αυχενική Διαφάνεια (PAPP-A τεστ)

Η Αυχενική Διαφάνεια, σε συνδυασμό με το PAPP-A τεστ (ΠΑΠ-Α τεστ), αποτελεί το πιο σύγχρονο προγεννητικό τεστ πληθυσμιακής διαλογής για τις συνηθέστερες χρωμοσωμικές ανωμαλίες, όπως το σύνδρομο Down ή οι τρισωμίες 18 και 13. Διενεργείται από την 11η έως και 14η εβδομάδα της κύησης.

ayxenikh diafaneia

Ενδείξεις

Θεωρείται βασική εξέταση για όλες τις κυήσεις, γιατί μπορεί να ανιχνεύσει το 90% των εμβρύων με σύνδρομο Down, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο μητέρα και έμβρυο.

Διαδικασία

Η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον όταν το έμβρυο έχει κεφαλοουριαίο μήκος (η απόσταση από το κεφάλι έως το ισχίο του) από 45mm έως 84mm. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί στην περίοδο από την 11η  έως την 14η εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος, ελέγχεται η πορεία της κύησης και υπολογίζεται η ηλικία της βάσει του κεφαλουριαίου μήκους.

 

Αυχενική διαφάνεια (nuchal translucency) είναι η υπερηχογραφική εμφάνιση υποδόριας συσσώρευσης υγρού πίσω από τον αυχένα του εμβρύου. Με τον έλεγχο της αυχενικής διαφάνειας (μέτρηση του αυχένα του εμβρύου) και του ρινικού οστού, εκτιμάται η πιθανότητα να πάσχει το έμβρυο από σύνδρομο Down ή τρισωμίες 18 και 13. Η εξέταση συμβάλλει, επίσης, στην αναγνώριση σπάνιων γενετικών συνδρόμων και συγγενών καρδιοπαθειών.

Ο προσδιορισμός αυξημένου κινδύνου γίνεται με τον επιπλέον έλεγχο της αιματικής ροής του φλεβώδους πόρου και τη διάγνωση ανεπάρκειας στην τριγλώχινα βαλβίδα της εμβρυικής καρδιάς.

Επίσης, περιλαμβάνει μια αδρή ανατομική εξέταση των οργάνων του εμβρύου (κρανίο, εγκέφαλος, άνω και κάτω άκρα, καρδιακή λειτουργία, στόμαχος, νεφροί, ουροδόχος κύστη, σπονδυλική στήλη, πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα και αγγείωση ομφάλιου λώρου), ενώ στο τέλος ορίζεται η θέση του πλακούντα και η πρόσφυση του ομφάλιου λώρου σε αυτόν.

Με το ΠΑΠ-Α τεστ (PAPP-A), ελέγχουμε δυο βιοχημικούς δείκτες, οι οποίοι παράγονται κατά την εγκυμοσύνη (τον πρώιμο πλακούντα): την β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hCG) και την συσχετιζόμενη με την κύηση άλφα πρωτεΐνη (PAPP-A). Ο έλεγχος των επιπέδων τους γίνεται με αιμοληψία από την μητέρα και μας παρουσιάζει ένα ορμονολογικό /βιοχημικό προφίλ της κύησης. Η εξέταση της αυχενικής διαφάνειας γίνεται πιο ευαίσθητη και μεγαλύτερης ακρίβειας όταν συνδυάζεται με το ΠΑΠ-Α τεστ. Με αυτόν τον τρόπο, η εγκυρότητά της φτάνει το 90%, με μόλις 3% ψευδώς θετικά αποτελέσματα.

Το Κέντρο προγεννητικής διάγνωσης έχει τη δυνατότητα συνυπολογισμού του κινδύνου, με τη χρήση του PAPP-A τεστ. Ο αιματολογικός έλεγχος γίνεται λίγο πριν το υπερηχογράφημα και έτσι, με την ολοκλήρωση του υπερηχογραφήματος (μετά από 30 λεπτά), λαμβάνετε το τελικό αποτέλεσμα της εξέτασης (συμπεριλαμβανομένου του PAPP-A).

Ο υπολογισμός του κινδύνου γίνεται με το γνήσιο λογισμικό του Fetal Medicine Foundation (έκδοση 2012).

Στις περιπτώσεις που το έμβρυο έχει την κατάλληλη θέση, γίνεται απεικόνισή του με τη μέθοδο της τρισδιάστατης (3D) υπερηχογραφίας.

Στο τέλος της διαδικασίας, παίρνετε έναν φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει μία αναφορά και φωτογραφίες από όσα έχουμε ελέγξει (φωτογραφίες ανατομίας και 3D) καθώς, επίσης, και όλη την εξέταση καταγεγραμμένη σε DVD,  ώστε να μπορείτε να τη δείτε όσες φορές θέλετε.