Υπερηχογραφήματα

Μάθετε για τις ενδείξεις, την διαδικασία και τα αποτελέσματα…

Υπερηχοκαρδιογραφία Εμβρύου

Το Κέντρο Προγεννητικής Διάγνωσης συνεργάζεται με εξειδικευμένο παιδοκαρδιολόγο, ο οποίος μπορεί να εξακριβώσει την αρτιότητα της εμβρυικής καρδιάς. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελούν τις πιο συχνές συγγενείς ανωμαλίες. Κατά συνέπεια, ο λεπτομερής έλεγχος της καρδιάς του εμβρύου αποτελεί πάντα μια πρόκληση για τον εξετάζοντα, λόγω της πολυπλοκότητας του οργάνου.

Ενδείξεις

Ο αναλυτικός έλεγχος της εμβρυικής καρδιάς από εξειδικευμένο παιδοκαρδιολόγο αποτελεί εξέταση που επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Αυξημένη αυχενική διαφάνεια (> 3,5mm)
  • Εντοπισμός συγγενούς καρδιοπάθειας στο υπερηχογράφημα Β’ Επιπέδου
  • Εντοπισμός σοβαρής ανωμαλίας στο υπερηχογράφημα Β’ Επιπέδου
  • Οικογενειακό ιστορικό συγγενών καρδιοπαθειών
  • Χρωμοσωμική ανωμαλία εμβρύου
  • Λήψη φαρμάκων από την μητέρα (αντιεπιληπτικά, ρετινοειδή κ.ά.)
  • Παθήσεις της μητέρας (προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, ερυθηματώδης λύκος)
  • Προγεννητική λοίμωξη (ερυθράς, coxsackie)
  • Μονοχοριακή δίδυμη κύηση
  • Ύπαρξη αυτοάνοσων αντισωμάτων (Anti-La, Anti-Ro)

Διαδικασία

Η Εμβρυϊκή Υπερηχοκαρδιογραφία διενεργείται διακοιλικά. Απεικονίζονται διάφορες τομές την εμβρυικής καρδιάς και  με αυτόν τον τρόπο ο εξεταστής μπορεί να εντοπίσει το μεγαλύτερο ποσοστό των συγγενών καρδιοπαθειών και να εξακριβώσει την αρτιότητα της εμβρυικής καρδιακής λειτουργίας. Με την έγκαιρη διάγνωση, σε περιπτώσεις που εντοπίζεται κάποιο πρόβλημα, οι γονείς ενημερώνονται για την πρόγνωση της πάθησης, τις χειρουργικές επεμβάσεις που χρειάζονται αλλά και για τη μακροχρόνια έκβασή της. Αυτό τους επιτρέπει να προγραμματίσουν ορθά την περαιτέρω αντιμετώπιση της, ώστε να παρασχεθεί στο νεογνό η απαραίτητη φροντίδα.

Cheerful pregnant woman holds ultrasound photo at her belly