Υπερηχογραφήματα

Μάθετε για τις ενδείξεις, την διαδικασία και τα αποτελέσματα…

Υδροϋπερηχογραφία

Αποτελεί ένα  γυναικολογικό υπερηχογράφημα, το οποίο μας επιτρέπει να ελέγξουμε την ανατομία των έσω γεννητικών οργάνων της γυναίκας και να εξετάσουμε λεπτομερώς την ενδομήτρια κοιλότητα.  Έτσι, αποκλείουμε παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες μπορούν να επιβαρύνουν την υγεία και την γονιμότητα της γυναίκας. Συνήθως διενεργείται στο πρώτο μισό του κατά μηναίου κύκλου.

Ενδείξεις

Υπερηχογραφικός έλεγχος με υδροϋπερηχογραφία ενδείκνυται στις εξής περιπτώσεις:

  • Πυελικός πόνος (μητρικά)
  • Ανεξήγητη κολπική αιμορραγία
  • Βαριές περίοδοι (έντονοι πόνοι κατά την περίοδο)
  • Αιμορραγία μετά την εμμηνόπαυση
  • Γυναίκες με προβλήματα γονιμότητας
  • Έλεγχος ανάπτυξης ινομυωμάτων, πολύποδων και κύστεων των ωοθηκών
  • Προεγχειρητικός έλεγχος πριν από υστεροσκόπηση
Female gynecologist makes ultrasound scan

Διαδικασία

Αρχικά, διενεργούμε ένα  γυναικολογικό υπερηχογράφημα που μας δίνει μια σαφή εικόνα των γεννητικών οργάνων σας και μας βοηθάει να προσδιορίσουμε την πιθανή αιτία του προβλήματος.

Κατόπιν, προχωρούμε στην υδροϋπερηχογραφία, η οποία περιλαμβάνει την έγχυση φυσιολογικού όρου στην ενδομήτρια κοιλότητα και ταυτόχρονο διακολπικό υπερηχογράφημα, για να απεικονιστεί καλύτερα η ενδομήτρια κοιλότητα. Η έγχυση πραγματοποιείται με ειδικό καθετήρα, ο όποιος, νωρίτερα, έχει προωθηθεί στην ενδομήτρια κοιλότητα. Η μέθοδος αυτή μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις παθολογικές αλλοιώσεις της ενδομήτριας κοιλότητας (δηλαδή ινομυώματα, πολύποδες, συμφύσεις και συγγενείς ανωμαλίες) καθώς και, περιορισμένες, πληροφορίες σχετικά με την βατότητα των σαλπίγγων (ύπαρξη υγρού στον δουγλάσειο χώρο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, υποδεικνύει βατότητα σε μία εκ των δυο σαλπίγγων). Για βλάβες της ενδομήτριας κοιλότητας, η μέθοδος έχει παρόμοια ευαισθησία και ειδικότητα με αυτή της υστεροσκόπησης, με εξαίρεση τις ενδομήτριες συμφύσεις οι οποίες μπορούν να αξιολογηθούν καλύτερα με την υστεροσκόπηση.  Ακόμη, εάν η διάταση της ενδομήτριας κοιλότητας δεν επιτυγχάνεται με την έγχυση υγρού, η αξιολόγηση δεν μπορεί να επιτευχτεί πλήρως και τότε συνιστάται υστεροσκόπηση.

Η εξέταση αυτή δεν είναι ευχάριστη για τις περισσότερες γυναίκες, είναι όμως ασφαλής και ανώδυνη.  

Τέλος, παίρνετε ένα φάκελο που περιλαμβάνει μία αναφορά και φωτογραφίες από όσα έχουμε ελέγξει καθώς, επίσης, και όλη την εξέταση  καταγεγραμμένη σε DVD, ώστε να μπορεί να τη δει και ο θεράπων γιατρός σας.