Ο Χώρος των Ιατρείων μας

Ιατρείο Γιαννιτσών

Γκόνου Γιώτα 20 (πλατεία)

Ιατρείο Κουφαλίων

Τζιβαροπούλου 77Α