Τιμές Υπηρεσιών

Γυναικολογικές υπηρεσίεςΤιμές
 • Ενδοκολπικό  3D/4D υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων
40 €
 • Ενδοκοιλιακό 3D/4D υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων
40 €
 • Τεστ παπανικολάου
20 €
 • Κολποσκόπηση τραχήλου
70 €
 • Κρυοπηξία τραχήλου
80 €
 • Τοποθέτηση σπιράλ μήτρας
90 €
 • Υπερηχογράφημα μαστών
40 €
Μαιευτικές υπηρεσίεςΤιμές
 • Μαιευτικό ενδοκολπικό 3D/4D υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου κύησης
50 €
 • Μαιευτικό κολιακό 3D/4D υπερηχογράφημα κύησης
50 €
 • Μέτρηση αυχενικής διαφάνειας (11η εώς 13η εβδομάδα κύησης)
100 €
 • Υπερηχογράφημα β επιπέδου
130 €
 • Μαιευτικό 3D/4D υπερηχογράφημα ανάπτυξης εμβρύου-Ντόμπλερ εμβρυομητρικής κυκλοφορίας 3ου τριμήνου κύησης
90 €
 • Υπερηχογραφική μέτρηση μήκους τραχήλου μήτρας στην κύηση
50 €
 • Καρδιοτοκογραφία κύησης
40 €

Όλες οι παραπάνω τιμές είναι για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ